చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో మరోసారి ఉద్రిక్తత.. ప్రచారానికి వెళ్లిన నానిని అడ్డుకున్న వైసీపీ

చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో మరోసారి ఉద్రిక్తత.. ప్రచారానికి వెళ్లిన నానిని అడ్డుకున్న వైసీపీ